Wat is Neuro Semantiek?

De Neuro Semantiek richt zich op de wijze waarop mensen betekenis geven, betekenis creëren en ervaren in hun leven. Wij mensen zijn allemaal betekenismakers. Betekenis geeft houvast aan het dagelijks leven. De wijze waarop we betekenis geven kan ons helpen of belemmeren in het bereiken en realiseren van onze doelen, dromen, wensen en het aanboren van onze mogelijkheden en zodoende het beste uit onszelf halen.

Neuro betekent alles in ons lijf wat we voelen en ons gedrag wat daaruit voortvloeit.
Semantiek staat voor de leer van de betekenis.

Neuro Semantiek is het systeem van hoe wij als uniek mens (subjectief) betekenis geven (interpreteren, labellen, lading leggen op) aan de ‘dingen die van buiten op ons afkomen’, hoe wij die betekenis voelen in ons lichaam en hoe wij deze vervolgens tot uitdrukking brengen in concreet gedrag.

Ervan uitgaande dat ieder mens beschikt over kwaliteiten en potenties en het beste uit zichzelf wil halen, hanteren we binnen de Neuro Semantiek de volgende waarden:

 • Respect;
 • Leren en ontwikkelen;
 • Plezier;
 • Fouten bestaan niet, alles is feedback;
 • Reflectie;
 • Managen van staten;
 • Eigenaarschap van je denken, voelen, handelen en spreken;
 • Bewustzijn en bewustwording.

Het ontstaan van Neuro Semantiek en de huidige standaard

 • De Neuro Semantiek is in 1996 ontstaan vanuit de cognitieve gedragswetenschap, NLP, Gestalt Psychologie, Sport Psychologie, Klinische Psychologie. De grondlegger is Dr. L. Michael Hall.
 • De ISNS, International Society of Neuro Semantics, is de overkoepelende instantie die de kwaliteit van de Neuro Semantiek beheert (www.neurosemantics.com).
 • De MCF, de Meta Coach Foundation, is een actieve organisatie, van en voor leden, die ervoor zorgt dat de waarden en normen van de organisatie nageleefd worden, reflecteert op verbeteringen, zorgt voor certificering van nieuwe coaches, en trainingen ontwikkelt.